Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/clients/client2/web28/web/page_top.php on line 58

Privacy Statement

 

Uw privacy is van groot belang voor DataCenter Fryslân. Graag informeren wij u dan ook via onze privacy policy omtrent de wijze waarop DataCenter Fryslân omgaat met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

 

Wat verzamelen wij?

U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over DataCenter Fryslân te weten komen. Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browsertype, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP-adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces-provider of uw bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

 

Hoe gebruiken wij het?

Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen dan wel uw vragen te beantwoorden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Indien in de toekomst binnen DataCenter Fryslân een reorganisatie (op welke wijze dan ook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet- of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor welke doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

 

Hyperlinks

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van DataCenter Fryslân, van toepassing is op de activiteiten die u op deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

 

Beveiliging

Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan DataCenter Fryslân puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, nemen wij geen maatregelen ter beveiliging. Wij gebruiken geen speciale encryptiemethodes. Voor meer informatie over de communicatie met DataCenter Fryslân en het gebruik van de website verwijzen wij u naar onze Disclaimer.

 

Wijzigingen

DataCenter Fryslân behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste privacy policy op dit gebruik van toepassing zijn.

 

Vragen

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen.